שיר – שווה בין שווים

להבין שגם לי מותר להיות

חלק מעוגת הפרגונים והמחמאות

לדעת שאני לא קיים לשווא

וזה בסדר גמור להיות נאהב

להסכים לקבל ולא רק לתת

אפילו כשמשקל הנחיתות בי חובט

לרצות להיות בעמדת המוביל

ולא זה שתמיד דורכים עליו בשביל

לא לפחד את קולי בציבור להשמיע

וחותם בכל נפש אדם להטמיע

לאהוב את עצמי על שלל תכונותיי

כי אני לא מושלם ללא חסרונותיי

לא להשוות את עצמי לאף אחד

כי רק בפני עצמי אני נמדד

לשאוף להיות האדון של חיי

ולא לתת לאחר להתנשא מעלי

להשיר מבט אל גובה העיניים

בדרך הרוך בלי לנעוץ שיניים

להחליט שממני אין יותר טובים

ושאני כאדם שווה בין שווים

להבין שכולם הם פיון במשחק

שעם הזמן הוא נשחק ונסדק

לחשוב על עצמי ולא על הכלל

לחיות בעולם בו אני מסוגל.