שיר – מושלמת

שיר – מושלמת

שיר – מושלמת 150 150 אייל אלטויל

מושלמת עם כל החסרונות והפגמים
שכביכול רק אצלך במח נוצרים
מושלמת בכל סוגי הרגעים
מולך כל הפחדים נעלמים
מושלמת כשרגוע, מושלמת בסחרור
להיות במחיצתך זה סוג של שחרור
מושלמת כשמחייכת וכובשת את הנשמה
גורמת לכל רוע שקיים לשקוע בדממה
מושלמת כשקמה ומאירה כמו זריחה
מיופי של תמימות את ריח מדיפה
מושלמת כשבוכה, מושלמת כשצוחקת
את הילד הקטן שבי מעירה ומדגדגת
מושלמת כשצורחת בייאוש כה חרישי
דוגמא מדויקת של עולם כה אנושי
מושלמת בבלבול של ייקום תלוי על חוט
אל מול דיוקנך כל אחד נראה נחות
מושלמת בכאב שמתחנן להגנה
פיך מפיק מרגליות שמתפזר כמנגינה
מושלמת כמו שאת, מושלם בלי רבב
את גורמת לי להיות כל רגע מאוהב
מושלמת בדיוק כמו בסיפורי האגדות
ואין אדם אחר שבמחיצתו רוצה לחיות

שליחת הודעה