שיר – כעס

שיר – כעס

שיר – כעס 150 150 אייל אלטויל

מגיח ברגע מתוך השממה
חובט ובועט בכל העוצמה
חסר היגיון וללא כל שליטה
ממריא בלי שום התרעת נחיתה
שולף אקדח ויורה צרור גינונים
מרסס מחשבות משתריעות על סיכונים
מרוכז בעצמו ולא קשוב לכלום
מתגרש מהרגשות ועם מבט עמום
מנותק מכל רוך וצלם אנוש
מתפטר מן הלב ומתמסר לראש
מחרב כל חלקה של אישיותו
מתחפר בצדקתו ולא נמלך בדעתו.
בדהרה אימתנית את הנשמה הוא רומס
וכל ניסיון של אחר למנגינה הוא הורס
מפרק כל חלקה טובה של תמימות
עם צינה שרומסת כל פיסת חמימות
מחפש אשמים ומסתתר מעצמו
יורד לשאול ולוקח את כולם עימו. מגיח ברגע מתוך השממה
חובט ובועט בכל העוצמה
חסר היגיון וללא כל שליטה
ממריא בלי שום התרעת נחיתה
שולף אקדח ויורה צרור גינונים
מרסס מחשבות משתריעות על סיכונים
מרוכז בעצמו ולא קשוב לכלום מגיח ברגע מתוך השממה
חובט ובועט בכל העוצמה
חסר היגיון וללא כל שליטה
ממריא בלי שום התרעת נחיתה
שולף אקדח ויורה צרור גינונים
מרסס מחשבות משתריעות על סיכונים
מרוכז בעצמו ולא קשוב לכלום
מתגרש מהרגשות ועם מבט עמום
מנותק מכל רוך וצלם אנוש
מתפטר מן הלב ומתמסר לראש
מחרב כל חלקה של אישיותו
מתחפר בצדקתו ולא נמלך בדעתו.
בדהרה אימתנית את הנשמה הוא רומס
וכל ניסיון של אחר למנגינה הוא הורס
מפרק כל חלקה טובה של תמימות
עם צינה שרומסת כל פיסת חמימות
מחפש אשמים ומסתתר מעצמו
יורד לשאול ולוקח את כולם עימו.

שליחת הודעה