שיר – הפחד מלצמוח

מפחד להצליח ולממש את הפוטנציאל

במקום להתקדם סומך על המזל

מפחד לעמוד בציפיות של אחרים

ובכך לוותר על רצונותיי הנסתרים

מפחד להיפרד מרגעיי כאחד

ולהפוך רכוש הכלל לעד

מפחד לדעת שמותר להיות גדול

מבועת שאהיה שם ואאבד את הכול

מפחד שברגע שאחדל להיות קטן

לא אוכל יותר לעצור את הזמן

מפחד שפתאום תהיה לי דעה

 ושאדע שעל אחרים היא משפיעה

מפחד שאצטרך להתחייב על מילותיי

ולא יהיה לי מחבוא אמיתי מאמירותיי

מפחד שאחשוף מגרעות ככולם

ולא אוכל להסתיר שאני לא מושלם

מפחד שיינצלו את חשיפת חולשותיי

ואז אקבר בעודי בחיי

פשוט מפחד מהצל של עצמי

 שיגרום לי סופית להסתכל בראי

  שם ישתקף האדם הגדול שאני עתיד להיות 

אם רק אנתק פחדים ומחשבות

 כשאשתחרר מכל ההתניות שהורגלתי

ואקרע את החבלים שבהם נקשרתי

מעדיף להישאר פוטנציאל לא ממומש

מאשר להתמודד אם איזה שהוא חשש

רוצה לחיות בעולם דמיוני

בו אהיה לנצח בן אנוש אלמוני