שיר – הפחד מלצמוח

שיר – הפחד מלצמוח

שיר – הפחד מלצמוח 150 150 אייל אלטויל

מפחד להצליח ולממש את הפוטנציאל
במקום להתקדם סומך על המזל
מפחד לעמוד בציפיות של אחרים
ובכך לוותר על רצונותיי הנסתרים
מפחד להיפרד מרגעיי כאחד
ולהפוך רכוש הכלל לעד
מפחד לדעת שמותר להיות גדול
מבועת שאהיה שם ואאבד את הכול
מפחד שברגע שאחדל להיות קטן
לא אוכל יותר לעצור את הזמן
מפחד שפתאום תהיה לי דעה
ושאדע שעל אחרים היא משפיעה
מפחד שאצטרך להתחייב על מילותיי
ולא יהיה לי מחבוא אמיתי מאמירותיי
מפחד שאחשוף מגרעות ככולם
ולא אוכל להסתיר שאני לא מושלם
מפחד שיינצלו את חשיפת חולשותיי
ואז אקבר בעודי בחיי
פשוט מפחד מהצל של עצמי
שיגרום לי סופית להסתכל בראי
שם ישתקף האדם הגדול שאני עתיד להיות
אם רק אנתק פחדים ומחשבות
כשאשתחרר מכל ההתניות שהורגלתי
ואקרע את החבלים שבהם נקשרתי
מעדיף להישאר פוטנציאל לא ממומש
מאשר להתמודד אם איזה שהוא חשש
רוצה לחיות בעולם דמיוני
בו אהיה לנצח בן אנוש אלמוני

שליחת הודעה