שיר – הכל מחדש

החרדה להתחיל הכול מחדש

לחפש במקום שונה מרגש

לתת את הלב השבור לאחר

ולחשוש כל רגע ששוב תצטער

שהאמון שאיבדת סופית ייכחד

וישמיד לנצח כל רצון להתמודד

 וחלקיקי הכוחות שבייאושך נשארו

יתמוססו בוויתור ולעד לא יאותרו

שמנעול הביטחון באכזריות ייפרץ

ובינך לבין ליבך יהיה לנצח חוצץ

ללא שום סיכוי אותו שוב לפתוח

ועד יום מותך תהיה שבוי של המח

ששוב תאלץ עם עצמך להיפגש

למרות הניסיונות להתרחק כמו מאש

שסופית תדע שגם אתה גורם

לאנשים אחרים ביקום לדמם

ושתעדיף לחבק את ההרגל

מאשר את נשמתך לנצח לקלל